Produkcijas pilnveidošanas programmas

Tāpat kā vairums pārējo uzņēmējsabiedrību, John Deere pastāvīgi ievieš savā produkcijā izmaiņas, izstrādā jaunus produkcijas veidus un pilnveido esošos. Tā pastāvīgi uztur atgriezenisko saiti ar klientiem, veic pētījumus un izstrādes darbus.

Gadījumos, kad izmaiņu objekts vai kāda izstrādājuma pilnveidošanas radīs ievērojamas funkcionāla vai drošības aspekta uzlabojumus, John Deere parasti ievieš Produkcijas pilnveidošanas programmu. Ar šīs programmas palīdzību iespējams ievērojami palielināt produkcijas kvaliāti un drošumu, tā ir viens no galvenajiem mūsu produkcijas kvalitātes tēla veidošanas līdzekļiem un nodrošina lielāku tālākpārdošanas vērtību.

SIA "DOJUS Latvija"
oficiālais John Deere izplatītājs Latvijā.
„Ceļa zeme”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,

LV-2123, Latvijā.
Tālr.: +371 67611724
Fakss: +371 67611726
info@dojuslatvija.lv