Juridiskais paziņojums

 1. Oficiālais John Deere tehnikas izplatītājs Latvijā ir SIA „DOJUS Latvija”,kas ir DOJUS meitas uzņēmums. DOJUS – privātā kapitāla uzņēmumu grupa, kas darbojas Lietuvā, Baltkrievijā, Kaļiņingradas apgabalā, no 2010. g. jūlija – arī Latvijas Republikā.
 2. Uzņēmuma galvenais ofiss atrodas Tīraines ielā 15, Rīga, LV-1058.
 3. Deere & Company preču zīme ir lecošais briedis uz laukuma zaļā un dzeltenā krāsā un uzrakstu blakus “John Deere”.
 4. Copyright Deere & Company un/vai tā piegādātāji. Visas tiesības rezervētas. Deere & Company un/vai tā piegādātāji patur īpašumtiesības uz visām tiesībām, nosaukumiem un interesēm par visu dokumentu, tekstu, attēlu un programmatūru, kas pieder Deere & Company un/vai tā piegādātājiem, autortiesībām.
 5. Indivīdi drīkst elektroniski kopēt materiālus, kas ir publicēti šajā mājas lapā, kā arī izdrukāt šīs kopijas, tikai un vienīgi savām personīgām (nekomerciālām) vajadzībām ar nosacījumu, ka uz tām parādās paziņojumi gan par autortiesībām, gan par atļauju, kā arī par to, ka materiāli netika izmainīti. Deere & Company dīleri drīkst elektroniski pārkopēt šajā mājas lapā esošos materiālus un drukāt to kopijas savu klientu un potenciālo klientu interesēs un izmantošanai ar nosacījumu, ka uz tām parādās paziņojumi gan par autortiesībām, gan par atļauju, kā arī par to, ka materiāli netika izmainīti.
 6. Bez Deere & Company rakstiskas atļaujas nedrīkst pārraidīt tālāk jebkādus failus vai jebkādas to pārveidotas versijas no šīs mājas lapas.
 7. Nedrīkst izveidot šīs mājas lapas spoguļversiju.
 8. Izņemot augstāk minēto atļauju, šīs mājas lapas materiāla tālāka pārraidīšana nevar tikt pasniegta tā, lai piešķirtu jebkāda veida licenci saskaņā ar jebkādiem patentiem, autortiesībām vai preču zīmēm, kuras pieder vai kontrolē Deere & Company un/vai tās piegādātāji.
 9. Jūs varat nosūtīt mums savus komentārus, jautājumus, ieteikumus vai idejas, kas ir saistītas ar šo mājas lapu. Ja jūs to nosūtāt, jūs piekrītat, ka šāda nosūtītā informācija nav konfidenciāla, tā nav jāpatur slepenībā un ka mēs par to saturu neatbildam. SIA „DOJUS Latvija” drīkst reproducēt, atklāt un izplatīt jūsu ziņojumā sniegto informāciju citiem bez jebkāda ierobežojuma un/vai atļaujas.
 10. Šī mājas lapa ir izveidota galvenokārt SIA „DOJUS Latvija” esošo un potenciālo klientu izmantošanai. Visas minētās mājas lapas vai pakalpojumi var arī nebūt pieejami, SIA „DOJUS Latvija” jebkurā laikā drīkst izmainīt šajā mājas lapā minētās mājas lapas vai pakalpojumus. Šī mājas lapa var ietvert neprecizitātes, un šajā mājas lapā esošā informācija var tikt periodiski izmainīta. Pirms uzticēties šajā mājas lapā esošajai informācijai, kas saistīta ar mājas lapu, kontaktējieties ar mums.
 11. Šajā mājas lapā informācija ir sniegta bez jebkāda veida garantijām un Deere & Company/John Deere International GmbH un/vai tās piegādātāji nav atbildīgi par šajā mājas lapā esošajām kļūdām vai izlaidumiem.

SIA "DOJUS Latvija"
oficiālais John Deere izplatītājs Latvijā.
„Ceļa zeme”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,

LV-2123, Latvijā.
Tālr.: +371 67611724
Fakss: +371 67611726
info@dojuslatvija.lv